I skogsriket Sverige

Det finns en hel del museer i Sverige som belyser skogsbruk och trähantering. Flera av oss har gått samman i Museinätverket Skog & Trä med mål att synliggöra det historiska arv som finns på vitt skilda platser i landet. Runt om i Sverige finns privatpersoner, föreningar, företag och kommuner som sett till att både ta tillvara och exponera skogshistorien.

Bärande tanke med nätverket är att de lokala museerna ska få stöd och samti­digt som vi utåt visar vilken skatt som döljer sig i våra ofta anspråkslösa museer. Där finns allt ifrån redskap och träskulpturer till ångmaskiner och jättelika skogsprocessorer. Inte minst finns det också bilder, filmer, handlingar och skrifter som dokumenterar skogsbruk och skogsindustrier från mitten av förrförra seklet till näst intill modern tid.

En ambition med vårt nätverk är att så småningom kunna digitalisera och samla allt i en databas som gör det möjligt att få överblick och söka i samlingarna. Vi hoppas också att fler människor ska hitta fram till våra olika museer. Vi jobbar också för att få kraftigt ökade resurser till ett så kallat centralmuseum.  Trots att skogen genom tiderna betytt – och betyder – så mycket för människorna i Sverige finns inget museum med nationellt upp­drag och ansvar som belyser detta faktum.

Vi tror att det finns fler museer och anläggningar som kan delta och dra nytta av arbetet att lyfta fram den svenska skogshistorien. Kontakta oss för tips eller medverkan!