DSC_1018_low

Museinätverket Skog & Trä

För några år sedan bildades ett nätverk för olika skogshistoriska museer/anläggningar i landet. Vi är ett tjugotal deltagare som arbetar för att:

Inventera olika museer/anläggningar med utställningar om skog, flottning och träbearbetning.
Skapa gemensamt informationsmaterial med broschyrer, webbsida m.m.
Samordna dokumentation från de olika samlingarna och på sikt synliggöra dessa på webben.
Ta fram en bok och ett utställningsförslag som handlar om skogens betydelse för Sverige.
Möjliggöra skolors/barn och ungas användning av våra anläggningar.
Satsningar på det skogliga kulturarvet på museer ska öka.

Vilket leder till:

Ökat besöksantal.
Inspiration till stärkta organisationer och ekonomier.
Att samlingarna blir mer åtkomliga för turister, forskare m.fl.
Förbättrad vård och dokumentation av anläggningar, föremål och arbetstekniker.

Senaste mötet i nätverket ägde rum i Siljansfors, 27-29 september 2019.

Kontakt: 
Skogs- och samemuseet i Lycksele, Eva Lundström, tel 0950 – 379 45, eva.lundstrom@lycksele.se

Skogshistoriska Sällskapet

Skogshistoriska Sällskapet medverkar i museinätverket och arrangerar exkursioner som belyser skogshistoria i brett perspektiv, med såväl skogliga som industrihistoriska och kulturella aspekter.

www.skogshistoria.se