DSC_1018_low

Museinätverket Skog & Trä

För några år sedan bildades ett nätverk för olika skogshistoriska museer/anläggningar i landet. Vi är ett tjugotal deltagare som arbetar för att:

Inventera olika museer/anläggningar med utställningar om skog, flottning och träbearbetning.
Skapa ett gemensamt informationsmaterial med broschyrer, webbsida m.m.
Samordna dokumentation från de olika samlingarna och på sikt synliggöra dessa på webben.
Ta fram ett utställningsförslag som handlar om skogens betydelse för Sverige, främst under 1800-talet.

Vilket leder till:

Ökat besöksantal.
Inspiration till stärkta organisationer och ekonomier.
Att samlingarna blir mer åtkomliga för turister, forskare m.fl.
Förbättrad vård och dokumentation av anläggningar, föremål och arbetstekniker.

Nästa möte i nätverket äger rum i Daretorp, Tidaholm, 5-7 oktober 2018.

Kontakt: 
Skogsmuseet i Lycksele, Iréne Gustafson, tel 0950 – 177 42, irene.gustafson@lycksele.se 
Siljansfors Skogsmuseum, Christer Karlsson, tel 070 – 304 57 84, christer.karlsson@slu.se

Skogshistoriska Sällskapet

Skogshistoriska Sällskapet medverkar i museinätverket och arrangerar exkursioner som belyser skogshistoria i brett perspektiv, med såväl skogliga som industrihistoriska och kulturella aspekter.

www.skogshistoria.se