Vi har fått stöd av Riksantikvarieämbetet för att upprätthålla och utveckla vårt nätverk samt för att ta fram ett manus till en vandringsutställning om skogsbrukets betydelse, främst under 1800-talet. Hösten 2016 körde vi igång!

Vår senaste nätverksträff ägde rum i Särna den 1-3 september 2017. Nästa gång ses vi i Ljusfallshammar, 13-14 april 2018.

dsc_1136