Vi har fått stöd av Riksantikvarieämbetet för att upprätthålla och utveckla vårt nätverk samt för att ta fram ett manus till en vandringsutställning om skogsbrukets betydelse, främst under 1800-talet. Hösten 2016 körde vi igång!

Nästa nätverksträff äger rum i Särna den 1-3 september.

Sommarens broschyr kan laddas hem här.

dsc_1136