Museet visar var Mo & Domsjö (MoDo) hade sin vagga från 1835, när JC Kempe blev ensamägare av sågen, fram till dess att sågen flyttades till Norrbyskär 1894.

På Sågområdet vid Moälven visas en skalmodell av den gamla sågen. I Rättargården finns sommarcafé och utställningar. I lagården visas även en utställning om Hägglund och söner AB.

Museet ligger i Mo, 2 mil nordväst om Örnsköldsvik.

Öppet Öppet dagligen 21 juli–16 augusti kl 11–16. Övrig tid bokas.
Kontakt Tel: 0660-915 20. E-post: molidensf@telia.com