Timmerflottningen i Ljusnandalen hade i Segersta ett av sina största skiljeställen. Det låg vid Mårdnäs, vid Ljusnans utlopp i sjön Bergviken.  Museet visar en epok av stor betydelse för bygden, en epok som varade i 110 år. Flottningen i Ljusnan lades ned 1967. I flottningsmuseet, som ligger i anslutning till Segersta hembygdsgård, visas verktyg, fotografier och trämodeller av Albin Åsenlund.

Fotografier, med motiv från flottning och skogsarbete mm, från trakten finns tillgängliga genom databasen Digital Bild i Söderhamn.

Öppet Stängt sommaren 2020.
Kontakt Tel: 070-691 53 07, 0278-65 30 79
Hemsida www.hembygd.se/segersta

 

Segersta flottningsmuseum.