Museet, som har flyttat till nya lokaler, har en stor samling av dokumentärfilmer av Erik Eriksson, bl.a. om skogsbruk.

Öppet Se hemsida.
Kontakt Tel: 0651-340 150
Hemsida www.ljm.se