Svenska Jägareförbundets Jakthistoriska samlingar är en stiftelse och kallas Jakthistoriska stiftelsen Öster Malma.

Huvuddelen av samlingarna finns i Slottet Öster Malma, plan 2, men också i entrén till Jägareförbundets kontorsbyggnad “Laggårn”…

Det finns mycket info på webben, som t ex. vägbeskrivning, besök i vilthägn, övernattning, restaurang och mycket, mycket mer.

Vi tror att vi kan tillföra något unikt till de i Museinätverket Skog & Trä som är intresserade av vad skogen kan ge “utöver virke” och att skogsbruk och jakt har mycket gemensamt.

Kontakt jakthistoriska@jagareforbundet.se
Hemsida www.ostermalma.se/slottet/