Friluftsmuseum med kojor och förläggningar, kolningsplats och tjärdal. Utställningar som med verktyg, redskap och fotografier berättar om skogsbrukets och flottningens historia samt om träets egenskaper. Sågverksanläggning med cirkelsåg och hyvel från 1920-talet, som drivs av en ånglokomobil. Konferensmöjligheter i Milan. Spår från Siljansfors järnbruks verksamhet 1740-1876, med bl.a. masugn och dammar. Beläget vid E45, 17 km sydväst om Mora.
Servering av mat och fika.

Öppettider 1 maj–30 september dagligen kl 11–18.
Telefon 0250 – 203 31
Hemsida www.skogsmuseum.se

 

siljansfors_kolning_1200