Tidigare vallonbruk med helt bevarad bruksmiljö. Skogsbruksmuseet är inrymt i f.d. ångsågen. Visar skogens avgörande betydelse för brukets tillverkning av järn. Verktygssamlingar. Unik älghornssamling från brukets jakter. Brukscafé.

Beläget i Ströms­bergs Bruk ca 9 km norr om Tierp i Uppland.

Öppet I samband med arrangemang, se hemsida. I övrigt genom bokning hos Boka Uppland:  www.bokauppland.se
Kontakt Tel: 0295-203 00
Hemsida www.stromsbergsbruk.nu